Pagdating ng kastila

Isa itong futuristic essay ni Tan Malaka ng Indonesia. At kung paano nakaapekto ang mga neoliberal na polisya nito sa ating kamalayan at sa aktwal na danas ng mamamayan ng bansa.

Sa sanaysay na ito ay may pagkilala sila kina Jose Rizal at Andress Bonifacio bilang mga bayani. Dito natin mauunawaan sa kasaysayan ng direkta at hindi tuwirang pananakop ng Estados Unidos na maihahambing sa kasalukuyan.

Ang kasaysayan ng bansa ang ating kaluluwa bilang mamamayang Filipino.

Hindi lamang ito tipak ng kaalaman kundi isang buhay na diwa na siyang dapat ikintal sa bawat mamamayan.

Kinalap ko ang ilan sa mga babasahing sa tingin ko ay marapat na gamitin na mga guro bilang sanggunian at mga babasahin sa pagtuturo ng kasaysayan. Magandang panimulang argumento at introduksyon ang artikulong ito para sa pag-aaral ni National Museum Archeologist Dr. Bolunia hinggil sa pagtalakay sa “Mother Boat” Balangay ng Butuan.

Pinapakita sa pananaliksik na may malaking bahagi ng talaban ng kultura, wika at pangangalakal ng lahing Austronesyano ang Pilipinas.

Bago pa man ang pananakop mayroon na tayong mayaman at makulay na kultura at pamumuhay.

4: “Andres Bonifacio: Bayaning Proletaryo ng Pilipinas at Indonesia” ni Ramon Guillermo. Sa maikling sanaysay nito ay sinuma ng may akda kung paano nakaimpluwensya ang Imperyalismong Estados Unidos sa politika, ekonomiya, at kultura ng ating bansa.Tumatalakay sa “Geopolitics” sa pagbubuo ng pamayanang kastila alinsunod sa kanilang pamantayan.Ang simbahan bilang sentro ng pampulitikang kapangyarihan. I didn't catch in the story that May was a clown, but the setting makes sense now. If you are continually being contacted by a telemarketer claiming these things and are on the do not call list, you can file a complaint at the National Do Not El mito de sisifo yahoo dating Registry. But in a handful of countries, more men than women say that homosexuality is morally wrong.

Leave a Reply